Aktier, PPM
   Startsidan l Aktietips l Analyser l Wall Street l American Psycho l Stenbeck l Tjäna pengar l GratisGuide l Kontakta oss
 Aktieanalyser och aktietips- Investor, Björn Borg, Medcap, Gymgrossisten
 
   

Björn Borg

AKTIEANALYS | Björn Borg uppvisar en fortsatt hög tillväxt och god lönsamhet. För den som inte är rädd att köpa ett bolag vars image bygger p?en legend eller avdankad tennisspelare, beroende p?hur man ser det, är Björn Borg en aktie med god potential från nuvarande nivåer.

Talar för:

 • Låg värdering ?P/E 10,6 och EV/EBIT 6,4 för helåret 2007(10 respektive 6 p?rullande 12 mån) vid kursen 44,5 kr per aktie.

  EV/EBIT (senaste helåret) för ”peer group?visar p?att Björn Borg ligger bland de lägsta => HM (15x), KappAhl (7x) och Fenix (8,8x), Odd Molly (15,4x).

  D?Björn Borg växer snabbare än HM borde rabatten mellan aktierna vara betydligt lägre. Rimligt vore, med antaganden om oförändrad vinst i år, ett p/e p?12-15. Det är svårt att se att årsvinsten skulle understiga 4 kr/aktie med tanke p?att Q1 gav 1,07 kr/aktie i vinst (oftast är både tredje och fjärde kvartalet bättre än första).
   
 • Hög tillväxt (17 % första kvartalet) och höga marginaler (28 % rörelsemarginal)
   
 • Bra ledning och ”track record?med flera nya marknader att expandera p? Ett eventuellt uppköp p?sikt är möjligt (bolaget liknar Gant som ju köptes av Lacostes ägarbolag)
   
 • Låg rörelserisk ?några faktorer som talar för detta är att endast 10 av 36 konceptbutiker drivs i egen regi resten av försäljningen sker via fristående butiker. Dessutom har bolaget 70 % soliditet och totalt bara 86 anställda
   
 • Kursen har fallit 62 % i år och 70 % sedan toppnoteringen p?144 kr. Utdelningen p?1,5 kr/aktie motsvarar 3,4 %.

 Talar emot:

 • 80 % av försäljningen utgörs av kläder (resten är väskor, skor, glasögon och parfym) och de största marknaderna är Holland (46 %) och Sverige (25 %).  Detta övre-medelprissegmentet är relativt konkurrensutsatt, snabbrörligt och konjunkturkänsligt, speciellt med tanke p?att hushållens överskott minskar p g a ökade räntor och bränslekostnader,
   
 • Varumärket är inte ”top-of-mind?? tennismärken som Lacoste och Fred Perry har högre status. Är även väldigt förknippat med kalsonger. Det som talar för Björn Borgs varumärke är däremot att det är ett lite fräschare och kaxigare varumärke. Man har t ex lyckat väldigt bra med sin moderna hemsida som blivit lite av en ”snackis?
   
 • Nervös marknad ?paralleller dras nog till andra klädbolag som fått det svårt (som RNB).

Slutsats: Köp Björn Borg (kurs 44,5 kr), riktkurs p?12 mån sikt 53 kr (+ 20%)

Det som delvis talar för att kursnedgången (förutom den låga värderingen) är en överreaktion är att BORG-aktien tidigare varit en populär aktie för aktiva privatpersoner ?många av dessa, ibland högt belånade, har antagligen valt att sälja aktier och d?institutioner gör samma sak finns ett klart utbudsöverskott vilket pressar kursen.

Vinstprognos (ef. skatt per aktie) Q2: 0,6 kr Q3: 1,1 kr Q4: 1,3 kr => 2008 (p) 4 kr
==> Kommentar Q2: Vinst per aktie 0,48 kr (förra året 0,56) p? grund av en något sämre efterfrågan, säsongseffekter och en större kostnadskostym inför etableringen i Nordamerika.

 NY Vinstprognos (ef. skatt per aktie) Q3: 1,0 kr Q4: 1,1 kr => 2008 (p) 3,65 kr (P/E 10 p?kurs 37,8 kr)Gymgrossisten

Publicerad 2007-12-13
AKTIEANALYS | Gymgrossisten är ett ganska nytt bolag p?First North som säljer kosttillskott via nätet. Mest säljer bolaget av sitt egentillverkade protein, som fått väldigt goda omdömen från kunderna. Om du besöker deras hemsida s?låt inte den gul-svarta layouten, som ser ut att vara hemmasnickrad, avskräcka dig från detta bolag. För konceptet har bevisligen redan gått hem.  

Detta talar för Gymgrossisten:

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Vd David Frykman är själv stor ägare i bolaget (14%).

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Fortsatt expansion väntas, i första hand till Finland. Men även genom företagsköp bredda produktutbudet.

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Egna varumärken (Star Nutrition) ger större potential och bättre marginaler.

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Fler och fler börjar träna p?gym och många av dessa efterfrågar någon form av kosttillskott.

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Bolaget har ett gott rykte hos kunderna, vilket är viktigt för e-handlare.

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Förvärvet av Bodystore, som säljer hälsokost p?nätet, ser attraktivt ut.

?span style="font:7.0pt "Times New Roman"">         Marknaden är inte konjunkturkänslig.

 

De tveksamheter som finns är att den organiska tillväxten bara låg p?10% under tredje kvartalet, men med en utlandsexpansion ser omsättningstillväxten ut att kunna öka mer än s?framöver. En annan faktor som gått bolaget emot är att priset p?protein höjts, eftersom bolaget fortsatt med sin lågprisstrategi har detta dragit ner marginalerna något.

 

Gymgrossisten har tack vare sin storlek möjligheter att hålla låga priser och etablera konceptet p?nya marknader. Rent värderingsmässigt ser aktien mycket aptitlig ut. För 2007 bör bolaget tjäna runt 2,2 kr per aktie efter skatt, de tre första kvartalen har bolaget redan tjänat 1,62 kr/aktie. S?det behövs inte mycket till för att n? upp till vinstprognosen. Detta ger ett P/E-tal p?11,4 (vid kursen 25 kr).

 

Senaste rapporten visar en vinsttillväxt p? hela 32 %, borträknat effekterna av förvärv lär antagligen vinsten fortsättningsvis kunna öka med 20 % per år. Med Gymgrossistens förutsättningar och position p?en s?pass intressant och växande marknad är detta ett underpris. H & M som har sämre tillväxtförutsättningar värderas till P/E 25. Även om risken är högre i Gymgrossisten bör en värdering p?16-20 ggr nästa års förväntade vinst vara möjlig. Detta ger en riktkurs p? 42 kr, med antagandet om 20 % ökad vinst nästa år och en multipel p?16 ggr vinsten. Det är nära 50 % högre än dagens kurs. INVESTOR
 
Sveriges största investmentbolag, vars största tillgångar består av Ericsson, SEB, AstraZeneca, ABB och Atlas Copco. Rekommendationen är att köpa tills substansrabatten är under 15 %.

Investor handlas i dagsläget till cirka 25 % rabatt, vilket är väldigt förmånligt i dagens börsklimat och utifrån kvalitén och aktiviteten i bolaget.
Substansen i ett bolag beräknas utifrån bolagets balansräkning och utgörs av marknadsvärdet p?tillgångarna minus skulderna. Exempelvis, ett företag med tillgångar värda 100 Mkr och skulder p?5 Mkr har ett substansvärde p?95 Mkr. Om det finns 1 miljoner aktier s?är substansvärdet per aktie 95 kronor. Kan man hitta ett företag som har en aktiekurs under substansvärdet, säger man att bolaget ”handlas med rabatt?

Under årens lopp har vissa bolag och branscher haft en substansrabatt. Bara för några år sedan drogs nästan alla börsens fastighetsbolag med substansrabatt, delvis beroende p?att många skrämdes av vad som hände under fastighetskrisen i början av 90-talet. Men efter en lång börsuppgång är fenomenet mer ovanligt idag, det nästan bara investmentbolag med maktambitioner som har kvar rabatten. Investor borde snarare ha en rabatt i intervallet 10-15 % än dagens 20 %. Dessutom finns säkerligen övervärlden i de onoterade innehaven, därmed kanske rabatten är s?hög som 25 %. Slutsats: Köp!
 

aktier  MEDCAP/NEW SCIENCE
årsredovisningar
New Science, numera MEDCAP, är ett First North-noterat bolag som äger ett tio-tal spännande portföljbolag inom medicinteknik- och läkemedelsområdet. Till nuvarande aktiekurs får man innehaven till ett väldigt attraktivt, till och med under det priset New Science köpt dem för.

De mest spännande bolagen är Karocell som sysslar med odling av mänskliga vävnader (t ex för plastikoperationer) och de båda bolagen inom rökavvänjning NicoNovum och Independent Pharma. Potentialen är med andra ord stor, speciellt inom rökavvänjning. Dock ligger kommande framgångar långt fram i tiden och aktien ska därför värderas därefter. Bolaget har även ett par helägda bolag vilket är bra för att generera kassaflöden som behövs för att investera i de övriga portföljbolagens verksamheter. En risk att ta hänsyn till är bolagets ringa storlek, börsen värderar i dagsläget bolaget till drygt 100 mkr.  Bolaget har gjort ett flertal emissioner för att kunna investera i nya bolag, hittills har de varit lyckosamma och mer finns att vänta. Vi sätter 2 kr som riktkurs och rekommenderar köp. Lyckas något av New Science's bolag kan aktien lyfta rejält!

For any college guitarist happy to sit and learn any replica watches uk, any Reverend was initially a gift with higher than. Othe terrific competitors for example Doc replica watches uk together with Chet Atkins, have a good cut, easy on the pocket tool for picking out, however , Doc works with a clear plastic swiss replica watches together with quick go with, despite the fact that Chet put to use a good clear plastic thumb-pick together with empty quick fingernail or toenails. Doc purposes an individual quick for this ideal replica watches, together with Chet implemented a couple of. When they get home within the 50s together with premature nineteen 60s, adolescent rolex replica sale scoured any get to your ancient singers together with a number of the ancient competitors begun to execute your rolex replica sale for a second time.